I anledning av

Teaterföreställning. 

Regi och manus Andja Arnebäck och Malin Lindroth. Folkteatern i Gbg & Teater BiK. 1993 - 1994.