MEDDELANDE / MESSAGES, POESIFILM 2020       

Samproduktion Amaryfilm, Visionthree film, 11:an film och foto.  

Regi, manus och klipp: Andja Arnebäck