Åtta år


Videoprojektionen visades på Röda Sten i Göteborg, på utställningen Barns rum.  www.rodasten.com 

Vi följer några pojkar i åttaårsåldern i Hjällbo och gör en gestaltning kring hur de förhåller sig till olika rum. Vi undersöker vilka de är och blir i de olika rummen och situationerna. Vi filmar i skolan när de har lektion och dansuppvisning, på gården, på torget, hemma med sina föräldrar, i pojkrummet, i skogen, i zoo affären, på äldre tjejers pakethållare och när de spelar basket. Filmen visades som videoprojektion i ett skapat avgränsat rum i utställningshallen på Röda Sten.