No further

Short documentary film, 13 min.

"Monday morning. Not a wink. My thoughts are spinning.”

Based on interviews with women who have become chronically ill due to exhaustion. An everyday life in solitude but also a dream about togetherness.


Director, script and cut Andja Arnebäck. Photo Örjan Möller. Script Karin Vikberg. Voice Åsa Nordgren and Anna Johansen.


Director's statement:

I tried to find a form that would fit the exhaustion and at the same time give some kind of hope.  It wouldn't feel like anything you've seen before.

I wanted to find an expression in the film that felt universal and not so private. As these are experiences that are shared by so many.

I read an article about Karin. She had been working as a social worker in Gothenburg but became ill due to stress at her workplace. She had been ill for seven years. Now she was to start a new work at a cemetery. I became interested in this strange situation where so many thousands of people in Sweden lie at home sick in their beds. For several years. Dealing with a heavy serious illness alone. Everything that happens behind the house facades. Which is not visible. I asked Karin if she wanted to help me make a documentary film about the disease.


Reflections on the film's theme

17 October 2023, the Swedish insurance fund - Försäkringskassan - writes that there are a record number of sick leave due to stress. And that there have never before been so many people on sick leave. Where do all these people go? This gigantic collective? What do they do during the day?Här var det stopp

Kort dokumentärfilm, 13 min.

"Måndag morgon. Inte en blund. Tankarna far runt."

Kortfilm utifrån intervjuer med kvinnor som blivit långtidssjuka i utmattning. En kamp i ensamhet men också en dröm om ett tillsammans.


Regissörens vision:

Jag försökte hitta en form som passar utmattning som samtidigt skulle ge nåt slags hopp. Och samtidigt vara nyskapande. Det skulle inte kännas som något en sett förut. Alterfiktion. Som autofiktion men där det inte främst är regissörens egna erfarenheter. Jag ville hitta ett uttryck i filmen som kändes allmängiltigt och inte så privat. Då det är erfarenheter som delas av så många.


Om filmens tema 

17 oktober 2023 skriver försäkringskassan att det är rekordmånga sjukskrivningar på grund av stress. Och att det aldrig tidigare har varit så många sjukskrivna.Vart tar alla dessa människor vägen? Detta gigantiska kollektiv? Vad gör de på dagarna?

With support of Kulturbryggan Konstnärsnämnden.